NẤU TIỆC TẠI NHÀ

TRUNG TÂM NẤU TIỆC NGON ĐA TRI

Get Adobe Flash playerTIỆC 155 BÀN - CÔNG TY MAY ĐÀI LOANTIỆC 155 BÀN - CÔNG TY MAY ĐÀI LOAN


TIỆC 100 BÀN - TẠI CÔNG TY KOREA


TIỆC 100 BÀN - TẠI CÔNG TY KOREA
TIỆC TẤT NIÊN TẠI KCN TÂN TẠO


TIỆC TẤT NIÊN TẠI KCN TÂN TẠO


TIỆC CƯỚI 35 BÀN TẠI QUẬN 7


TIỆC CƯỚI 49 BÀN TẠI QUẬN 9


TIỆC CƯỚI TẠI HÓC MÔN


TIỆC CƯỚI  TẠI GÒ VẤP


TIỆC BUFFET TẠI KHU BIỆT THỰ - CÔNG TY AB FRANCE


TIỆC BUFFET TẠI HÃNG XE HƠI CHEVOLET